Läx- & studiehjälp

Grundskola & gymnasium

I det hektiska familjelivet finns inte alltid tiden, eller den kunskap och pedagogiska förmåga som krävs för att hjälpa sina barn i skolarbetet. Med en läxtjänst kan barnen sitta i lugn och ro tillsammans med duktiga studiepedagoger och verkligen få det stöd som krävs för att nå sina mål.

Vad kan du få hjälp med?

Alla barn & ungdomar är olika, med olika kunskaps- och ambitionsnivå. En duktig studiepedagog anpassar sig efter eleven och ser till att det blir både en givande och rolig stund, där fokus ligger på det satta målet.

In genom ena örat, och ut genom det andra? Inte med en duktig studiepedagog. Med en studiepedagog från ett läxhjälpsföretag kan ni arbeta långsiktigt och se till att barnen tar in kunskapen på ett hållbart vis, bland annat genom att lära ut en så god studieteknik som möjligt. Det vinner alla parter på. 

Studiepedagogerna

Studiepedagogerna har en väldigt stor kunskapsmässig bredd, vilket betyder att oavsett vilka ämnen ni behöver hjälp med så har studiepedagogen kunskapen för er.

Studiepedagogerna på akademisk omtanke har hög ämneskunskap, ett brinnande engagemang och pedagogiska förmåga. Deras pedagoger är väldigt uppskattade då de inte enbart hjälper barnen mot bättre resultat, utan även fungerar som en mentor och förebild.

Som kund hos Akademisk omtanke har ni alltid har möjligheten att byta ut studiepedagogen om ni mot förmodan inte skulle vara helt nöjda. Något som givetvis är kostnadsfritt. Det är en del av deras unika nöjdhetsgaranti. Och självfallet betalar ni inget för hjälp som ni inte har varit nöjda med. 

Nöjdhetsgaranti

Hos akademisk omtanke har ni som kund alltid möjligheten att byta ut studiepedagogen om ni mot förmodan inte skulle vara helt nöjda. Något som givetvis är kostnadsfritt. Det är en del av deras unika nöjdhetsgaranti. Och självfallet betalar ni inget för hjälp som ni inte har varit nöjda med. 

Hur går det till?

När ni kontaktar akademisk omtanke går de tillsammans med er igenom era behov och krav för att skapa ett personligt upplägg. Vid nästa steg matchas ni med en av deras studiepedagoger med er kravprofil och bestämmer en tidpunkt för ert första möte. Känns allting bra från båda sidor påbörjas läxhjälpen direkt därefter.

För att kunna genomföra en så bra matchning som möjligt bör ni kontakta dem i god tid, gärna ca 1-2 veckor innan ni önskar påbörja läxhjälpen.